Týždeň mozgu u nás v DOMINIKU

V týždni od 11.3.2019 do 17.3.2019 prebiehal v našom zariadení Týždeň mozgu. Bol to týždeň aktivít pre našich seniorov, pri ktorých sme „cvičili“ náš mozog. Na aktivity sme prizvali našich „kamarátov“ z materskej a základnej školy vo Veľkej Lehote. Pravidelne nás navštevujú a pri aktivitách nám pomáhajú. Sme radi, že si spolu s nami svoje…