Zážitkové učenie u nás v DOMINIKU – deti základnej školy dnes u nás strávili hodinu Prírodovedy. Spoločne s našimi klientmi sa “ učili “ o domácich a poľnohospodárskych zvieratách. Bolo to veľmi príjemné stretnutie!