Národné ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE už majú svojich majiteľov.
DOMINIK, n.o. Veľká Lehota získal ocenenie v kategórií Poskytovateľ sociálnych služieb.
Veľké ďakujem patrí nášmu zakladateľovi neziskovej organizácie, všetkým zamestnancom a v neposlednom rade Asociácií poskytovateľov sociálnych služieb za nádhernú myšlienku oceniť tých, ktorí sa s láskou starajú o svojich klientov.