Ľudské práva a princíp  nediskriminácie patria medzi základné pravidlá pri poskytovaní sociálnych služieb. V rámci projektu: “ Všetci budeme raz slabí “ sme našim klientom predstavili základné ľudské práva a slobody, poukázali na princípy starostlivosti a ľudského zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služieb.