Každoročne v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším usporadúvame tanečnú zábavu pre našich klientov. Tá tohtoročná sa niesla aj v duchu 15. výročia od založenia našej neziskovej organizácie. Do tanca nám hrala hudobná skupina AMADEO. Veľmi dobre sme si všetci zatancovali a zaspievali. Za nádhernú a vynikajúcu tortu ďakujeme našej sociálnej pracovníčke Mgr. Cilke Šályovej