Október bol krásne slnečný a zároveň je aj  mesiacom úcty k starším. Pre našich klientov sme pripravili veľa zaujímavých aktivít. Navštívili sme výstavu plodov na Veľkej Lehote a v Novej Bani, zaspievali nám spevácke skupiny Jesienka a Babička, svojim vystúpením potešili deti z MŠ vo Veľkej Lehote a úsmev na tvári nám vyčarili zdravotní klauni. Veríme, že sa im aktivity páčili.