V tomto roku sme oslávili 15. výročie od založenia neziskovej organizácie. Ďakovnú slávnosť sme usporiadali v nádhernej sakrálnej stavbe v Hronskom Beňadiku. Poďakovali sme sa všetkým našim priateľom, partnerom a podporovateľom. Slávnosť sme začali ďakovnou sv. omšou a odborným výkladom o bazilike v Hronskom Beňadiku.  Svojim krásnym vystúpením nás potešila Sima Martausová. Všetkým tým, ktorí nás za 15 rokov našej existencie akýmkoľvek spôsobom podporili, patrí jedno veľké ĎAKUJEME. Zároveň slovo ďakujem patrí aj generálnemu sponzorovi našej slávnosti firme STAVIVÁ – Garaj, s.r.o. Banská Bystrica.