V našom Dominiku sa nám s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja podarilo vybudovať kaplnku Panny Márie Matky všetkých národov. Vytvorili sme pietne miesto, kde môžu naši klienti uspokojiť svoje duševné potreby. Zároveň nám vystavená kaplnka slúži ako poďakovanie za 15. rokov našej existencie a prejavenie úcty pánovi DOMINIKOVI VÍGLASKÉMU.