Na druhej etape sa pilne pracovalo. Klienti pripravovali vianočné pohľadnice, zdobili stromček a upiekli a ozdobili medovníčky.