Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, je projekt, do ktorého sa zapojilo veľmi veľa dobrých ľudí. Veľmi nás prekvapilo, že sa medzi nimi našli aj takí, ako pani Šebestová Veronika z Nitry spolu so svojim bratom, ktorí však majú korene z nášho kraja a oslovili naše zariadenie s myšlienkou zapojenia sa do tohto krásneho projektu. Zabezpečili dovoz všetkých 66 krabíc naplnených darčekmi a aj dobrotami. Našim klientom sme ich odovzdali tesne pred vianočnými sviatkami. Bolo to pre nich veľké prekvapenie. O projekte počuli, ale vôbec netušili, že aj oni budú obdarovaní. Ku krabicovým darčekom sme dostali veľa milých vianočných prianí od detí zo Základnej školy s materskou školou vo Veľkej Lehote. Veríme, že všetkým, ktorí vyčarili úsmev na tvárach našich klientov sa bude dariť a budú požehnaní a šťastní aj v nasledujúcom roku 2020.