Aktivizačné činnosti v našom DOMINIKU – pracovná aktivizácia, tréning pamäti, reminiscenčná terapia  – “ Moja obľúbená pieseň! „