Aktivizačné činnosti v našom DOMINIKU – pracovná aktivizácia, tréning pamäti, reminiscenčná terapia  – “ Zaváranie ovocia a výroba džemov v minulosti a dnes“!