Aktivizačné činnosti prijímateľov sociálnych služieb – pracovná aktivizácia, bylinky v kuchyni, sv. omša