Potulky po Veľkej a Malej Lehote

Aj napriek zložitej situácií, ktorú teraz žijeme sa snažíme neustále pre našich klientov zabezpečovať aktivity, ktoré im, ako aj nám pomôžu zvládať sociálnu izoláciu. Ako každý rok, tak aj teraz sme sa vybrali na “ potulky “ po Veľkej a Malej Lehote.Spoločne sme obdivovali krásu jesennej prírody a radi sme sa previezli mimo zariadenia. Veríme,…