Plnili sme želania: počas tohto týždňa sme spoločne s klientmi prežili veľa zaujímavého – trénovali sme si pamäť, cvičili, vyrobili venček a obrázok, prijali návštevu detí a cestovali do Talianska! Prianím našich klientov bolo ochutnať „pravú“ pizzu, tak sme im želanie splnili