Žijeme v neľahkej dobe, sociálne služby úplne zmenili svoju tvár a činnosti,  ktoré sme robili pre našich klientov sme na určitý čas boli nútení zastaviť. Ale aj napriek týmto obmedzeniam sa snežíme zabezpečiť im príjemné a bezpečné prostredie. Vďaka podpore nadácie SPP sme pre nich zakúpili čističku vzduchu od firmy ZEPTER, ktorú sme umiestnili do zimných záhrad, kde klienti trávia svoj voľný čas.