V DOMINIKU sme prežili týždeň plný aktivít. Zamerali sme svoju pozornosť na pamäť, pozornosť a rozvoj zručností. Samozrejme nemohlo chýbať ani sladké občerstvenie a samozrejme ani precvičenie celého tela.