Naše aktivity počas tohto týždňa boli zamerané na tréning pamäti, rozvoj pracovných zručností, spomienok na obľúbené pesničky, čítanie knihy nášho rodáka pána Dominika Garaja o spomienkach na Veľkej Lehote.