V uplynulom týždni mali naši klienti veľa zaujímavých aktivizačných aktivít – trénovali pamäť, cvičili, vyrábali krásne nádoby na hríby a zdobili si halúzku šípkami, spomínali na Domáce práce v minulosti.