Prehľad aktivizačných činností: tréning pamäti, pečenie koláča, jednoduchá rehabilitácia, Deň kávy u nás v DOMINIKU…