Týždeň aktivizačných činností sme zamerali predovšetkým na tvorenie s témou jesene a spomínanie na náš najkrajší darček v živote.