Medovníčky, pečenie oblátok na II.etape, literárne predpoludnie s tvorbou pána Rončáka, reminiscencia na tému: Vianoce v minulosti