Nový rok sme začali tvorivo…absolvovali sme Novoročné posedenie, spravili sme krmítka pre vtáčiky, ušili a vyrobili kvietky a znovu sme literárne tvorili.