Aktivizačné činnosti:  – tréning pamäti, ľahké cvičenia, pracovné aktivizácie – veľkonočné ozdoby, veľkonočné pohľadnice, biblioterapia – čítanie na pokračovanie s rozborom,  reminiscencia: “ Deň učiteľov“