Aktivizačné činnosti:  – tréning pamäti, ľahké cvičenia, pracovné aktivizácie – veľkonočné ozdoby, sadenie žitka