Aktivizačné činnosti:  – tréning pamäti – práca s obrazmi, ľahké cvičenia, pracovné aktivizácie – vlnené kvietky