Aktivizačné činnosti:  – tréning pamäti, ľahké cvičenia, pracovné aktivizácie – slaný koláč, mandaly, stavanie mája – návšteva detí z MŠ a ZŠ vo Veľkej Lehote