Aktivizačné činnosti:  – tréning pamäti, ľahké cvičenia, pracovné aktivizácie – obraz z papiera, venček z hliny, Reminiscencia – Mlieko a výrobky z neho – ochutnávka mliečnych výrobkov PD – Lovčica-Trubín