Aktivizačné činnosti:  – tréning pamäti, ľahké cvičenia, pracovné aktivizácie –  sadenie muškátov, pečenie koláča, sv.omša