Týždeň aktivizačných činností: tréning pamäti, ľahké cvičenia, pracovné aktivizácie – svietnik, kľúčenky, reminiscenčná terapia: “ Naše deti“ zmyslová aktivizácia: “ Vône bylín“