Týždeň aktivizačných činností:  kognitívne cvičenie, ľahká rehabilitácia, pracovné aktivizácie – bylinky a levanduľa, reminiscenčná terapia – Záľuby, sv. omša