Týždeň našich aktivizačných činností: kognitívne cvičenie, pracovná aktivizácia,oslavy menín a narodením,Canisterapia, Reminiscencia  – jarmoky, ochutnávka nášho slivkového lekváru