Celý týždeň aktivizačných činnosti: kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenie, pečenie jablkového koláča, pracovná aktivizácia: jesenný košíček, reminiscencia: Zlaté školské časy…