Týždeň aktivizačných činnosti: kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenie, pracovná aktivizácia: svietniky a zdobené poháre, reminiscencia: Príslovia a porekadlá…