Týždeň aktivizačných činnosti: kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenie, pracovná aktivizácia: svietniky a zdobené poháre, reminiscencia: Voňavé bylinky…, vystúpenie detí z MŠ s ZŠ vo Veľkej Lehote pri príležitosti mesiaca úcty k starším,  Kapusta je už v sude, na Vianoce dobrá bude…