Týždeň aktivizačných činností: kognitívne cvičenia, pracovná aktivizácia – srdiečka, sušenie jabĺčok, pečenie jablkového koláča, pohybové aktivity, reminiscencia: Hody a hodové slávnosti