Týždeň aktivizačných činností: kognitívne cvičenia, pracovná aktivizácia – bylinky,  pohybové aktivity, reminiscencia: Čaro bylín, sv. omša…