Týždeň aktivizačných činností: kognitívne cvičenia, pracovná aktivizácia – vianočné ozdoby – anjeliky, vianočné gule, pohybové aktivity, čítajme si spolu, reminiscencia: Čas adventu – výroba adventného venca…