Aktivizačné činnosti v tomto týždni: Kognitívna aktivizácia, pracovná aktivizácia – srdiečka, kvietky, obraz, ľahké cvičenia, reminiscencia: Páračky