Aktivizačné činnosti v tomto týždni: Kognitívna aktivizácia, pracovná aktivizácia – maková bábovka, ľahké cvičenia, Sv. omša, čítanie povestí…