Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, Ľahké cvičenia, Pracovná aktivizácia: podložky, Overovanie cieľov, vízie a stratégie DOMINIK, n.o., Reminiscencia: Sadenie v záhradke…