Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, Ľahké cvičenia, Pracovná aktivizácia: vyškrabávanie obrázkov, Reminiscencia: Májové zvyky a tradície ….