Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, Ľahké cvičenia, Zmyslová aktivizácia – pečieme koláč, Reminiscencia: Ako sme v minulosti žili ….