Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, Ľahké cvičenia, Pracovná aktivizácia – jarný venček,  Výlet Hronský Beňadik, Sv.omša