Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, Ľahké cvičenia, Pracovná aktivizácia – levanduľa, reminiscencia: Vôňa byliniek…