Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, Ľahké cvičenia, Pracovná aktivizácia – „prekresli“ sovu, reminiscencia: Dovolenky, prázdniny…