Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, Ľahké cvičenia, Pracovná aktivizácia – „levanduľové srdiečka, vrecúška, mušľové obrazy  „, reminiscencia: Žatva, Obľúbené filmy a rozprávky, Čítanie prózy a poézie..