Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenia, pracovná aktivizácia – jarné kvety, chutný koláč, prednáška na tému: Včely a ich význam, reminiscencia: Naše záľuby