Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenia, pracovná aktivizácia – kvety z papiera,  čítanie na pokračovanie, sv.omša