Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia so žiakmi základnej školy vo Veľkej Lehote, ľahké cvičenia, Skoromájové vystúpenie detí z Materskej školy vo Veľkej Lehote spojené so zdobením mája…